Grupa KACZUSZKI – LUTY 2023

1. „ZABAWY NA ŚNIEGU” – kształtowanie nawyków właściwego zachowania się podczas zabaw na śniegu, kształcenie umiejętności konstruowania wypowiedzi wielozdaniowych, poznanie właściwości śniegu, doskonalenie logicznego myślenia i wyciągania wniosków , zapoznanie dzieci z miejscami, gdzie można zimą bawić się bezpiecznie, rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności logicznego kojarzenia faktów.

2. „KARNAWAŁ” – kształcenie umiejętności przeliczania liczebnikami porządkowymi w zakresie 7, utrwalenie pojęcia „para”,  utrwalenie znajomości liczb, utrwalenie znaków matematycznych: dodać i odjąć.

3. „LODOWA KRAINA” – zapoznanie dzieci z życiem ludzi i zwierząt oraz klimatem na dalekiej północy, zapoznanie z warunkami zwierząt żyjących na dalekiej północy.

4. „W KOSMOSIE” – zapoznanie z pojęciem: Układ Słoneczny, zapoznanie z wyglądem cyfry 8, utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych, rozwijanie zainteresowań kosmosem, utrwalenie nazw planet.

5. „ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE” – budzenie zainteresowań światem roślin i zwierząt, utrwalenie poznanych liter, zapoznanie dzieci ze środowiskiem przyrodniczym jakim jest sawanna, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.

WIERSZ

„Matołek zwiedza zoo”

JAN BRZECHWA
Ma­to­łek raz zwie­dzał zoo
I wo­łał co chwi­la: „O-o!”
„Jaka brzyd­ka pa­pu­ga!”
„Żyra­fa jest za dłu­ga!”
„Słoń za wy­so­ki!”
„A po co komu te foki?”
„Ze­bra ma far­bo­wa­ne że­bra!”
„Ty­grys
Chęt­nie by mnie stąd wy­gryzł!”
„Na, a zaj­rzyj­my pod da­szek:
Żółw – tuś, brat­ku, tuś!”
„A to? Pta­szek.
Nie­zły pta­szek –
Struś!”
Wresz­cie zbli­ża się do wiel­błą­da,
Uważ­nie mu się przy­glą­da
I po­wia­da wska­zu­jąc na nie­go przez kra­ty:
„Ow­szem, nie­zły. Ni­cze­go! Szko­da tyl­ko, że gar­ba­ty!”

PIOSENKA

„W Układzie Słonecznym”

W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale

Merkury, to ja!
Jestem pierwszy i najmniejszy
Moją powierzchnie pokrywają ogromne kratery
Z własną pogodą nie umiem dojść do zgody
W dzień jest mi gorąco
W nocy bardzo marznę, brrr

Mam na imię Wenus
Jestem druga w kolejności
U mnie nieustannie upał jest bezlitosny
Wiruję wolno, nigdzie się nie śpieszę
I bardzo jasno świecę się na niebie

Tu Ziemia! Witam serdecznie! Czuję się świetnie
Zamieszkują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie
Jestem trzecią planetą od Słońca
Moja atmosfera jest cudna
Mam dużo wody, więc śmiało wpadnij ochłodzić

Hej tu Mars, planeta numer cztery
Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały
Mam najwyższe góry i od groma pyłu
A! Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu!

W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale

Joł, joł, Jowisz, największy olbrzym gazowy
Piąty od Słońca, na pewno nie przeoczysz
Choć moja masa jest potężna niezwykle
To z wszystkich planet kręcę się najszybciej

Siemanko tutaj Saturn, też się składam z gazów
Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu
Wirują w nich kamienie, pył i sporo lodu
Jestem szósty od Słońca, w głowie to zakoduj

Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran
Na mnie jest najniższa temperatura
Słynę z bladego, błękitnego koloru
Jestem siódmą planetą i wiruję na boku

Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę
Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam Słońce
Tworzę huragany co powalą wszystko
Więc nie zbliżaj się zbytnio bo cię zdmuchnę jak piórko

W Układzie Słonecznym wirują planety
Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce
Różnią się kolorem, masą i rozmiarem
Lata lecą, one stale kręcą się wytrwale

Skip to content