Grupa ELFIKI – Październik 2022

1szy tydzień (ciąg dalszy tematyki z września) – Lubimy owoce i warzywa – Rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spotykanych owoców i warzyw. Wdrażanie do spożywania darów z sadu i ogrodu jako źródła witamin. Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się podczas jedzenia; starannego mycia rąk przed przygotowywaniem czy spożywaniem posiłków.

2-gi i 3-ci tydzień –„Idzie jesień… przez park i las” Obserwowanie i określanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach. Wykorzystanie materiału przyrodniczego do zabaw i twórczości plastycznej. Poznanie lasu jako środowiska życia wielu zwierząt. Rozwijanie zainteresowania pracą leśniczego.

4-ty tydzień – „Co z czego otrzymujemy?” Poznanie pracy osób wykonujących wybrane zawody. Dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

Język angielski – listopad
zamierzenia dydaktyczne


 Nazywa i rozpoznaje wybrane ubrania: jacket, raincoat, wellies, hat, scarf, umbrella
 Zna podstawowe słownictwo związane z pogodą: : rain, clouds, sun, wind, fogg
 Potrafi zadać i odpowiedzieć na pytanie „What’s the weather like…?
 Liczy w zakresie 5
 Określa wielkość i długość przedmiotów: big, small, long, short
 Uczestniczy w zabawach ruchowych przy muzyce
 Uczestniczy w zabawach dydaktycznych: What’s missing?” “ Dress up Game”, “What Are You Wearing?”, It’s Raining”, „Autumn – weather and clothes memory”
 Śpiewa piosenki: „Put on”, What’s The Weather?”, “Rain, Rain Go Away”, , “Drip Drop Rain”, ,,Teddy Bear”
 Reaguje na polecenia nauczyciela słowem, gestem lub mimiką
 Odgrywa krótkie scenki teatralne/dialogi w języku angielskim

WIERSZ

PIOSENKA

Skip to content