W październiku 2022 roku nasze przedszkole realizowało projekt „TYDZIEŃ SUPERMOCY PRZEDSZKOLAKA”. Celem projektu było poznawanie przez dzieci ich mocnych stron i umiejętności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne siły oraz wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku. Program miał również za zadanie rozwijać dziecięcą kreatywność i współpracę w grupie.

Podczas zajęć przeprowadzono pogadanki, których celem było ustalenie, co każde dziecko już umie samodzielnie zrobić i z czego jest dumne. Zadaniem nauczycieli było wskazywanie dzieciom różnych umiejętności, gdyż same często nie doceniają swoich dokonań. Rozmawiano z dziećmi także o trudnościach, z jakimi spotykają się na co dzień – wyjaśniając, że większości rzeczy można się powoli nauczyć, że wytrwałość i ćwiczenia doprowadzą je do celu i podobnie jak wcześniej omawiane umiejętności, również te nowe w swoim czasie opanują.

Piosenką przewodnią TYGODNIA SUPERMOCY PRZEDSZKOLAKA był utwór „Mam tę moc” w wykonaniu zespołu „Śpiewające Brzdące”.

Poszukując swoich talentów i umiejętności dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, ruchowych, muzycznych i tanecznych.

Jako podsumowanie projektu wykonano w grupach zbiorową pracę plastyczną. Grupy mogły również skorzystać z przygotowanej przez pedagogów specjalnych fotobudki „SKRZYDŁA SUPERMOCY”.

Podczas realizacji projektu przeprowadzono również konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „NASZE RODZINNE SUPERMOCE”. Dzieci wraz z rodzicami wykonały oryginalne i barwne prace plastyczne, prezentujące formy spędzania czasu w rodzinnym gronie. Prace te również przedstawiały więź łączącą członków rodzin.

W ocenie realizatorów cele projektu zostały osiągnięte, a przeprowadzone zajęcia podobały się dzieciom.

Skip to content