Grupa MOTYLKI – LUTY 2023


1-szy tydzień – „Święto babci i dziadka” - poprawne nazywanie członków najbliższej rodziny, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla starszych, rozwijanie pamięci i uwagi.

2-gi tydzień – „Bal karnawałowy” – wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu, poznanie tradycji karnawałowych, odczuwanie radości z tańców i zabaw przy muzyce.

3-ci tydzień – „Dbamy o ptaki i zwierzęta” - rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie, obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku, nazywanie i rozpoznawanie niektórych z nich, np. wróbla, sikorki, gila.

4-ty tydzień – „Zwierzęta hodowane w domu” - rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt (pies, kot, chomik, ryba, świnka morska, papuga ), poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt udomowionych, kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt, wdrażanie do prawidłowego zachowania (ograniczonego zaufania ) w stosunku do obcych zwierząt.

PIOSENKI

WIERSZ

Skip to content