Informacje

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze GRUDZIEŃ 2023

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze GRUDZIEŃ 2023

Grupa STOKROTKI Grudzień: Skarby naszej ziemi- uświadomienie poczucia przynależności narodowej poprzez dostarczenie wiedzy dotyczącej tradycji lokalnych. Gwiazdka tuż, tuż…- poznanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Budowanie więzi uczuciowej z rodziną poprzez...

Co planujemy robić stokrotki

Jesteśmy ciekawi świata i każdego dnia odkrywamy nasze przedszkole, gdzie chętnie przychodzimy. Dużo czasu poświęcamy na poznawanie zasad panujących w przedszkolu i staramy się ich przestrzegać. Miło spędzamy czas w naszej sali, bawiąc się wspólnie w kącikach...

NAUCZYCIELE

mgr Joanna Kwaśniewska

mgr Katarzyna Długaj- Mikłusiak

mgr Magdalena Szpotakowska – Loch

Sala

parter przedszkola sala nr 2

Obrazek z niebieskim tłem przedstawiający ucznia w ławce. Obok biały napis zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.
Skip to content