Z

plan dnia

GRUPA „Kropelki”, „Myszki”, „Stokrotki”, „Motylki”, „Kotki”

6:30 7:30

Schodzenie się dzieci w grupie zbiorczej. Zabawy dowolne wg pomysłów dzieci.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy indywidualne zgodne z zainteresowaniami dzieci, czynności porządkowe. Zabawy inspirowane przez nauczyciela.

7:30 8:15 Schodzenie się dzieci we własnych grupach. Kontakty indywidualne, rozmowy podczas schodzenia się dzieci. Zabawy dowolne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy w małych grupach. Praca indywidualna i w małych grupach. Zabawy rozwijające zainteresowania, wspomagające rozwój dziecka. Prace porządkowe.
8:15 8:30 Przygotowanie do śniadania zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu.
8:30 9:00 Śniadanie, zajmowanie swojego stałego miejsca przy stole.
9:00 10:00

Zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą: zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego.

W młodszych grupach zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci

10:00 10:15 II śniadanie – zabiegi higieniczne przed i po posiłku.
10:15 11:15 Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym (według harmonogramu). Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, zabawy ruchowe, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.
11:15 11:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo- higieniczne.
11:30 12:00 Obiad I i II danie – zajmowanie swojego stałego miejsca przy stole.
12:00 12:15 Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy integrujące grupę organizowane przez nauczyciela, zabawy z językiem angielskim.
12:15 13:45

W grupie 3-latków: odpoczynek na leżakach- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub nagrań, słuchanie kołysanek, muzyki relaksacyjnej.

W grupie 4,5,6- latków: relaks poobiedni- zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub oglądanie na DVD, zabawy kołowe, zabawy w dowolne w sali lub na powietrzu (wg harmonogramu), Zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, ćwiczenia mowy, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, zabawy konstrukcyjne. Zabawy rozwijające własną aktywność i zainteresowania dzieci, zabawy i ćwiczenia utrwalające.

13:45 14:00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne przed i po posiłku.
14:00 14:10 Podwieczorek- zajmowanie swojego stałego miejsca przy stole.
14:10 15:30 Rozchodzenie się dzieci z sal własnych. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy i gry dydaktyczne w małych zespołach, zabawy inspirowane przez nauczyciela. Praca indywidualna dostosowana do możliwości i potrzeb dzieci, praca z dziećmi zdolnymi, prace porządkowe. Dokańczanie prac rozpoczętych w ciągu dnia, udział dzieci w organizowaniu wystroju sali.
15:30 16:30 Rozchodzenie się dzieci z sali zbiorczej. Kontakty indywidualne z dziećmi, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, prace porządkowe.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY PRZEBYWAJĄCEJ W SZKOLE „Elfy”

6:30 8:15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy indywidualne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna i w małych grupach. Zabawy rozwijające zainteresowania, wspomagające rozwój dziecka. Prace porządkowe.
8:15 8:40 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne przed i po śniadaniu.
8:40 9:00 Śniadanie.
9:00 10:20 Zintegrowana działalność edukacyjna z całą grupą: zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranych programów wychowania przedszkolnego. Zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci.
10:20 10:35 II śniadanie – zabiegi higieniczne przed i po posiłku.
10:35 11:30 Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym (według harmonogramu). Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, zabawy ruchowe, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.
11:30 11:50 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo- higieniczne przed i po posiłku.
11:50 12:20 Obiad- zajmowanie swojego stałego miejsca przy stole.
12:20 12:35 Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy integrujące grupę organizowane przez nauczyciela, zabawy kołowe.
12:35 13:30 Zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, ćwiczenia mowy – artykulacyjne, oddechowe,  itp., zabawy konstrukcyjne. Zabawy rozwijające własną aktywność i zainteresowania dzieci, zabawy i ćwiczenia utrwalające. Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
13:30 13:50 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne przed i po posiłku.
13:50- 14:10 Podwieczorek- zajmowanie swojego stałego miejsca przy stole.
14:10 16:30 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy i gry dydaktyczne w małych zespołach, zabawy inspirowane przez nauczyciela. Praca indywidualna dostosowana do możliwości i potrzeb dzieci, praca z dziećmi zdolnymi, prace porządkowe. Doprowadzanie do końca prac rozpoczętych w ciągu dnia, udział dzieci w organizowaniu wystroju sali. Kontakty indywidualne z dziećmi, zabawy podejmowane  z inicjatywy dzieci, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, prace porządkowe.

 

 

 

Skip to content