Tydzień 1 . Zapraszamy do teatru doskonali umiejętność wypowiadania się doskonali sprawność dłoni oraz palców uczestniczy w zabawach ruchowychnawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami wskazuje i nazywa części garderoby uczestniczy w zabawach ruchowych wie, czym jest...