rok szkolny 2023 / 2024

W roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu nr 13 im. H. CH. Andersena w Żorach realizowany jest:

 • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska
 • Program Wychowawczy Przedszkola nr 13 im. H. CH. Andersena w Żorach autor: J. Kwaśniewska
 • Program edukacji przyrodniczej Przedszkola nr 13 im. H. CH. Andersena w Żorach : „Jestem częścią przyrody” J. Mikłusiak-Paluch,
 • Program zabaw z językiem angielskim „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” E. Wodzicka-Dondziło, Wyd. MAC,
 • Program koła muzyczno- tanecznego „Muzyczny świat Przedszkolaka, czyli śpiewam i tańczę jak muzyka gra” dla 5,6 latków E. Krasińska,
 • Program “Jestem dzieckiem – mam swoje prawa i obowiązki”- autor A.Sikorska, K.Długaj – Mikłusiak ,
 • Program wychowania przedszkolnego „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” M. Chludzińska, A. Kacprzak-Kołakowska, A. Kucharczyk, D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek,
 • Program edukacji regionalnej „Mieszkam w Żorach” dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Z Andrersenem poznajemy kolorowy świat bajek,baśni i opowiadań. Program rozwijający zainteresowania czytelnicze. J. Kwaśniewska,
 • „Przedszkole bez łez” – program adaptacyjny Przedszkola Nr 13 im. H. Ch. Andersena. J. Kwaśniewska

  rok szkolny 2021 / 2022

  W roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu nr 13 im. H. CH. Andersena w Żorach realizowany jest:

   

    • Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska
    • Program Wychowawczy Przedszkola nr 13 im. H. CH. Andersena w Żorach autor: B. Duda, J. Kwaśniewska,

    • Program edukacji przyrodniczej Przedszkola nr 13 im. H. CH. Andersena w Żorach : „Jestem częścią przyrody” J. Mikłusiak-Paluch,

    • Program zabaw z językiem angielskim „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” E. Wodzicka-Dondziło, Wyd. MAC,

    • Program grupowych zajęć logopedycznych Przedszkola nr 13 im. H. CH. Andersena w Żorach „Od głoski do słowa” D. Krupa-Grzywocz,

    • Program „Emocje w kolorach”  K. Matczak-Koczy,

    • Program adaptacyjny „Przedszkolak zuchem” E. Krasińska,

    • Program autorski „Jestem, słucham, bawię się z muzyką”,

    • Program autorski „Wiem, co jem”,

    • Ogólnopolski Program Kraina Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam i dotykam”,

    • Projekt edukacyjny „Interaktywnie z misiem Maurycym”,

    • Projekt edukacyjny „Tajemnicze miasto moje odkryje przed nami osobliwości swoje”,

    • Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!”

  Skip to content