uwaga

Zasady odpłatności za przedszkole

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Osoba do kontaktu w sprawie rozliczeń: Małgorzata Zawadzka

Wysokość dziennej stawki żywieniowej w przedszkolu uzależniona jest od liczby spożywanych posiłków i wynosi:

a) za śniadanie 2,50 zł

b) za obiad 5,00 zł

c) za podwieczorek 2,50 zł 

Nieodpłatna realizacja 5-cio godzinnej podstawy programowej.

Opłata za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,30  za każdą rozpoczętą godzinę. 

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu ustala się na podstawie dni obecności dziecka.

Należność za pobyt w przedszkolu płatna jest do 15-tego każdego miesiąca przelewem na indywidualny rachunek bankowy. W przypadku nieuregulowania należności za pobyt dziecka w przedszkolu we wskazanym terminie, naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

Rozliczenie opłat za usługi przedszkola przesyłane jest drogą elektroniczną na wskazany przez Rodzica adres e-mail. Wpłat należy dokonywać na konto indywidualne, wygenerowane przez system.

(aktualizacja 01.09.2023 r.)

Skip to content