DOKUMENTY

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola

DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności – informacje w sprawie ułatwień dostępu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cookies, prywatność, zakres przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

ZGODY

Druki zgód w sprawie przetwarzanie danych osobowych, wizerunku dziecka, udzielenie pomocy przedmedycznej i lekarskiej, udziału w badanich przesiewowych, pomocy w  czynnościach higienicznych w toalecie

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEDSZKOLNYCH

Obowiązujący w przedszkolu wzór umowy (wrzesień 2023)

STATUT

Podstawa prawna działania i nasze cele

RADA PEDAGOGICZNA

Skład, Regulamin rady pedagogicznej, informacje

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych

KARTA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELA O DZIECKU

Informacje o dziecku, dane kontaktowe rodziców lub opiekunów.

REGULAMINY

Regulaminy korzystania z przedszkola

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Dokumenty związane z przetwarzeniem danych osobowych

RADA RODZICÓW

Skład, Regulamin rady rodziców, bieżące informacje

ZGODA NA RELIGIĘ

Oświadczenie dotyczące uczęszczania dziecka na zajęcia dodatkowe (nieobowiązkowe) organizowane w Przedszkolu nr 13 im. H.Ch. Andersena w Żorach

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEDSZKOLNYCH - WAKACJE

Porozumienia o świadczenie usług przedszkolnych na wakacje

Skip to content