o przedszkolu

W naszym Przedszkolu dziecko czuje się bezpiecznie, gdyż panuje tu ciepła i serdeczna atmosfera.

Placówka troszczy się o całościowy rozwój dziecka, stara się podążać za jego potrzebami, podsyca naturalną potrzebę poznawania świata, stwarza warunki do rozwijania samodzielności, kreatywności oraz budowania kreatywnego obrazu własnej osoby. Najważniejsze jest dobro dziecka i wszystkie działania przedszkola podporządkowane są temu zagadnieniu. Szczególny nacisk kładzie się na wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości.

Aktualnie do przedszkola uczęszcza 125 wychowanków do 5 grup wiekowych. Przedszkole najczęściej wybierane jest przez rodziców ze względu na doskonałe położenie w okolicy, miłą i troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę, a przede wszystkim o wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Posiadamy pięć kolorowych, dobrze wyposażonych w pomoce do zajęć i zabaw sal. Tworzymy wspólnie z rodzicami warunki do rozwijania u dzieci umiejętności współdziałania w grupie, przestrzegania norm i zasad społecznych oraz uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego.

Przedszkole zatrudnia jedenastu nauczycieli – kadra ta jest młoda, pełna energii i chęci do pracy.

Naszym celem jest:

  • tworzenie i zapewnienie warunków gwarantujących wszechstronny rozwój kreatywności dziecka na rożnych płaszczyznach jego aktywności
  • wykorzystanie wrodzonego potencjału intelektualnego dziecka wszystkich sfer osobowości
  • wspomaganie rodziców poprzez stwarzanie jednolitego i spójnego systemu wychowawczego
  • dążenie do osiągnięcia jak najlepszych efektów edukacyjnych
  • wspomaganie dzieci 5 – letnich w osiągnięciu gotowości do podjęcia nauki w szkole

 

 

 

herb przedszkola
Skip to content