GRUPA ELFY

Nasz grupowy email: elfy@przedszkole13.eu

Katecheza dla zadeklarowanych: poniedziałki i wtorki godzina 9.45

Język angielski poniedziałki i wtorki godzina 8.00

Zamierzenia dydaktyczne na miesiąc marzec 2024

 1. Zwierzęta sprzed milionów lat
  • rozwijanie mowy,
  • utrwalanie poznanych liter,
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
  • zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania,
  • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 9,
  • rozwijanie sprawności fizycznej,
  • uświadamianie konieczności podejmowania aktywności fizycznej,
  • rozwijanie ciekawości poznawczej,
  • poznawanie zwierząt żyjących w epoce lodowcowej.
 2. Pogoda marcowa
  • rozwijanie umiejętności poprawnego liczenia,
  • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,
  • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
  • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,
  • rozwijanie zainteresowania procesami zachodzącymi w przyrodzie,
  • wzbogacanie wiedzy na temat roślin,
  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania działań matematycznych,
  • rozwijanie umiejętności kodowania.
 3. Wiosno, ach to ty!

• utrwalanie wiadomości na temat ptaków wracających do Polski na wiosnę,
• odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10,
• rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie koncentracji uwagi.
• poszerzanie informacji na temat wiosennych prac w ogrodzie,
• rozwijanie umiejętności współpracy.

 1. Mamy różne charaktery

• rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji,
• rozwijanie mowy,
• wprowadzenie pojęć: dłuższy, krótszy,
• rozwijanie umiejętności porównywania długości,
• wyrabianie zdolności wyrażania emocji podczas zabawy,
• rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie,
• rozwijanie koncentracji uwagi,
• kształtowanie postaw prospołecznych,
• dbanie o porządek na stanowisku pracy

WIERSZ

PIOSENKA

„Dino dinozaury” baju baju

Dawno temu żył dinozaur, co roślinę wielką pożarł,

Długi ogon miał i szyję i zajadał zieleninę,

Był ogromny daje słowo, ponad drzewa sięgał głową,

Chodził wszędzie słonim krokiem, tak to było z Diplodokiem.

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur.

O tym gadzie też opowiem, co trzy rogi miał na głowie,

Zjadał liści całe tony, jako przysmak ulubiony,

Smakołyki dziobem zrywał, pośród krzewów często bywał,

Duże wsparcie miał w rodzinie, Triceratops jego imię.

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur,

Dino, dino, dino, dinozaur.

      Język angielski – marzec

5,6 – latki

i

Skip to content