3 – 4 LATKI

„ZWIERZĘTA ZIMĄ”  01.01 – 05.01

• Poszerzanie wiadomości dotyczących ptaków u nas zimujących
• Uwrażliwienie dzieci na ciężkie warunki życia ptaków zimą
• Wprowadzenie do słownika dzieci pojęć: truteń, paśnik, leśniczy
• Utrwalenie nazw zwierząt leśnych i ich pokarmów
• Zapoznanie ze zwierzętami, które zapadają w sen zimowy
• Posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia w przestrzeni

„MOJA RODZINA” 08.01 – 12.01
• Kształcenie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
• Zapoznanie z rolami społecznymi poszczególnych członków rodziny
• Manipulowanie figurami geometrycznymi
• Zapoznanie ze tańcem „Grozik”
• Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej
• Zapoznanie z pojęciem „portret”
• Dostrzeganie w postaci ludzkiej charakterystycznych cech
„KARNAWAŁ” 15.01 – 19.01
• Zapoznanie z pojęciem „karnawał”
• Zapoznanie ze sposobem przygotowywania się do balu
• Właściwie stosowanie pojęć: długi, krótki
• Reagowanie na zmiany tempa w muzyce
• Swobodny taniec do muzyki
• Wykonanie maski karnawałowej
• Nazywanie figur geometrycznych
„DZIEŃ BABCI I DZIADKA” 22.01 – 26.01
• Kształcenie umiejętności swobodnego i logicznego wypowiadania się
• Utrwalanie treści przedstawienia przygotowywanego na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
• Wzbogacenie i utrwalenie języka literackiego w toku uczenia się wiersza na pamięć
• Nauka piosenek o babci i dziadku
• Wykonania niespodzianki dla babci i dziadka
• Wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami.


                                                          5 LATKI

   „ZWIERZĘTA ZIMĄ”  01.01 – 05.01

• Poszerzanie wiadomości dotyczących ptaków u nas zimujących
• Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
• Zapoznanie ze znakiem graficznym litery „U,u”
• Utrwalenie nazw zwierząt leśnych i ich pokarmów
• Zapoznanie ze zwierzętami, które zapadają w sen zimowy
• Kształcenie umiejętności liczenia w zakresie 6 i posługiwania się liczebnikami porządkowymi

„MOJA RODZINA” 08.01 – 12.01
• Wprowadzenie pojęcia „rodzina” oraz prawidłowe nazywanie członków rodziny.
• Zapoznanie z pojęciem: drzewo genealogiczne. Ukazanie miejsca dziecka, rodziców i dziadków w drzewie genealogicznym.
• Zapoznanie ze sposobem mierzenia czasu dawniej i dziś
• Świadomość biegu czasu na podstawie mijania pór roku, miesięcy, dni tygodnia
• Zapoznanie ze tańcem „Grozik”
• Wyrabianie umiejętności opowiadania w sposób ciągły i logicznie powiązany

 „KARNAWAŁ”  15.01 – 19.01

• Zapoznanie z pojęciem „karnawał”
• Zapoznanie ze sposobem przygotowywania się do balu
• Zapoznanie z wyglądem małej i wielkiej litery „B, b”,
• Rozwijanie analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej Reagowanie na zmiany tempa w muzyce
• Swobodny taniec do muzyki
• Wykonanie maski karnawałowej
• Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7

„DZIEŃ BABCI I DZIADKA” 22.01 – 26.01
• Kształcenie umiejętności swobodnego i logicznego wypowiadania się
• Utrwalanie treści przedstawienia przygotowywanego na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
• Wzbogacenie i utrwalenie języka literackiego w toku uczenia się wiersza na pamięć
• Wdrażanie do pomocy starszym, obdarzanie ich szacunkiem
• Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków

Język angielski – styczeń

5,6 – latki

 • Nazywa i rozpoznaje elementy związane z zimą: : snow, snowman, snawball, snowflake, winter, frost,
 • Nazywa i rozpoznaje wybrane sporty zimowe: snowbord, ice skating, ski, hokey
 • Zna nazwy ubrań noszonych zimą: : mittens, hat, scarf, coat, jumper, trousers, boots
 • Potrafi się przywitać i zapytać o samopoczucie
 • Potrafi zadać i odpowiedzieć na pytanie „How are you yoday?”
 • Śpiewa piosenki w grupie: „I’m A Little Snowman”, „Little sowflake”, „Winter Mittens Song”,  If you happy”
 • Liczy w zakresie 10
 • Określa wielkość przedmiotów
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych przy muzyce
 • Nazywa poszczególne części domu: house, roof,  walls,  chimney, window, door.
 • Układa dom z elementów.
 • Nazywa pomieszczenia w domu: : bedroom, bathroom, living room, dining room, kitchen.
 • Nazywa wybrane meble: table, chair, sofa, cooker,  toilet, fridge, wardrobe, lamp, sofa, armchair, TV set, bath, bed.
 • Śpiewa piosenki: „House Song”, „ The House Song”, „My House Song”,
 • Reaguje na polecenia nauczyciela słowem, gestem lub mimiką
 • Ruchem ilustruje treść piosenki
 • Odgrywa krótkie scenki teatralne/dialogi w języku angielski

Język angielski – styczeń

3,4 – latki

 • Nazywa i rozpoznaje elementy związane z zimą: : snow, snowman, snawball, snowflake, winter,
 • Nazywa i rozpoznaje wybrane sporty zimowe: snowbord, ice skating,
 • Zna nazwy ubrań noszonych zimą: : mittens, hat, scarf, coat
 • Potrafi się przywitać i zapytać o samopoczucie
 • Potrafi zadać i odpowiedzieć na pytanie „How are you yoday?”
 • Śpiewa piosenki w grupie: „I’m A Little Snowman”, „Little sowflake”, „Winter Mittens Song”,  If you happy”
 • Liczy w zakresie 5
 • Określa wielkość przedmiotów
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych przy muzyce
 • Nazywa poszczególne części domu: house, roof,  walls,  chimney, window, door.
 • Układa dom z elementów.
 • Nazywa pomieszczenia w domu: : bedroom, bathroom, living room, dining room, kitchen.
 • Nazywa wybrane meble: table, chair, sofa,  lamp, sofa, bath, bed.
 • Śpiewa piosenki: „House Song”, „ The House Song”, „My House Song”,
 • Reaguje na polecenia nauczyciela słowem, gestem lub mimiką
 • Ruchem ilustruje treść piosenki
 • Odgrywa krótkie scenki teatralne/dialogi w języku angielskim

Bałwanek
Skip to content