Tydzień 1 . Zapraszamy do teatru

 • doskonali umiejętność wypowiadania się
 • doskonali sprawność dłoni oraz palców
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
  nawiązuje pozytywne relacje z rówieśnikami
 • wskazuje i nazywa części garderoby
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • wie, czym jest teatr

Tydzień 2 Kulinarne wyzwania

 • doskonali sprawność narządów artykula-
  cyjnych
 • rozwija zmysł dotyku
 • doskonali sprawność dłoni
 • stara się współdziałać z dziećmi w zabawie
 • tworzy prace plastyczne
 • uważnie słucha

Tydzień 3. Święta tuż tuż

 • uważnie słucha utworu literackiego
 • ćwiczy koncentrację
 • przygotowuje świąteczne ozdoby
 • dostrzega i kontynuuje rytmy
 • zna tradycje związane ze świętami
 • wzbogaca słownictwo
 • łączy w pary przedmioty o takich samych kształtach

Tydzień 4. Witamy w nowym roku

 • dobiera przedmioty w pary
 • wie, jak wygląda i do czego służy kalendarz
 • zna i nazywa pory roku
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • zapoznaje się z przeznaczeniem zegarów
 • rozwija zmysł słuchu
 • zna pory dnia

PIOSENKA:

„Mikołaj jest razem z nami”

Szukam Cię na dachu,
szukam Cię w kominie,
szukam w lisiej norze,
szuakm też w pianinie.

A święty Mikołąj
przybył tu saniami.
Zjawił się z nienacka,
jest już razem z nami!

Dlatego…..

Ref:
Skacz, skacz, skacz dla niego.
Kręć się kręć kolego.
Ręce w górę, ręce w dół,
śpiewa nasz dziecięcy chór.

WIERSZ

Prezent dla Mikołaja – Dorota Gellner


A ja się bardzo, bardzo postaram
I zrobię prezent dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik piękny i nowy,
Żeby go nosił w noce zimowe.

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy,
Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj Święty,
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty.

Język angielski – styczeń

3,4 – latki

 • Nazywa i rozpoznaje elementy związane z zimą: : snow, snowman, snawball, snowflake, winter,
 • Nazywa i rozpoznaje wybrane sporty zimowe: snowbord, ice skating,
 • Zna nazwy ubrań noszonych zimą: : mittens, hat, scarf, coat
 • Potrafi się przywitać i zapytać o samopoczucie
 • Potrafi zadać i odpowiedzieć na pytanie „How are you yoday?”
 • Śpiewa piosenki w grupie: „I’m A Little Snowman”, „Little sowflake”, „Winter Mittens Song”,  If you happy”
 • Liczy w zakresie 5
 • Określa wielkość przedmiotów
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych przy muzyce
 • Nazywa poszczególne części domu: house, roof,  walls,  chimney, window, door.
 • Układa dom z elementów.
 • Nazywa pomieszczenia w domu: : bedroom, bathroom, living room, dining room, kitchen.
 • Nazywa wybrane meble: table, chair, sofa,  lamp, sofa, bath, bed.
 • Śpiewa piosenki: „House Song”, „ The House Song”, „My House Song”,
 • Reaguje na polecenia nauczyciela słowem, gestem lub mimiką
 • Ruchem ilustruje treść piosenki
 • Odgrywa krótkie scenki teatralne/dialogi w języku angielskim

Bałwanek
Skip to content